ZUŠ Vratimov

Česká školní inspekce 2014

Vzdělávací nabídka ZUŠ v době inspekce odpovídala zápisu oborů vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení.

Materiální podmínky výuky jsou na obou pracovištích velmi dobré a umožňují realizaci vzdělávacích programů.

Škola určovala priority podle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení všech vzdělávacích dokumentů.

Pozitiva (silné stránky):

  1. Stabilizované personální podmínky
  2. Příkladné výsledky pedagogické práce ve smyčcovém oddělení
  3. Vynikající reprezentace Dechového orchestru v Belgii
  4. Bohatá koncertní a výstavní činnost školy podílejí se na kulturním a společenském životě města Vratimov i Paskov

Od poslední inspekce (únor 2008) se výrazně zlepšily prostorové a materiální podmínky školy ve Vratimově přestěhováním do zrekonstruovaných prostor základní školy. Zkvalitnilo se také vybavení hudebními nástroji, výjimečné je vybavení nástrojů pro bicí oddělení. Dále bylo vybudováno nahrávací studio, které slouží také organizacím i spolkům ve městě Vratimov.

Inspekční zpráva

Minulé akce


Další akce