ZUŠ Vratimov

Historie dechový orchestr

V dubnu r. 2002 vznikl školní dechový orchestr, který se postupně díky podpoře Města Vratimova vyvinul v kompaktní hudební těleso – Dechový orchestr ZUŠ Města Vratimova, nyní DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VRATIMOV. V současné době je v něm zapojena většina žáků dechového oddělení a oddělení bicích nástrojů, má 60 členů včetně učitelů, kteří se pravidelně podílejí na jeho vystoupeních.

Menší děti jsou zapojeny do zkoušek v přípravném orchestru, tam se připravují na hraní ve velkém orchestru a snadnější skladby si již v něm zahrají. Orchestr nechybí při žádné společenské akci ve městě i okolí, účinkuje při všech významných akcích v rámci města, podílí se na kulturním životě ve Vratimově i v Paskově, úzce spolupracuje se organizacemi a spolky ( Kulturním střediskem, Domem dětí, zahrádkáři, sportovci, seniory, cyklisty, hasiči, turisty, SPOZ, školami aj. )

Absolvoval mnoho vystoupení a koncertů převážně v regionu, ale zahrál si i v Polsku – Zabrze v r. 2003 a v Cieszyně v r. 2005. Každý rok pořádáme společná týdenní soustředění v Beskydech, která jsou zakončená reprezentačním koncertem. Pravidelně se zúčastňuje soutěží pořádaných Ministerstvem školství ČR pro základní umělecké školy a umísťuje se na čelných místech – v r. 2004 získal 1. místo v kraji.

Od července r. 2010 je vedoucím pan David Schreiber, zástupce ředitele ZUŠ, a s panem učitelem Josefem Vráblíkem orchestr dirigují.

Orchestr každé pondělí pravidelně zkouší v kinosále kulturního střediska. Orchestr účinkuje ve slušivých stejnokrojích a snaží se tak reprezentovat naše město v širokém okolí i v zahraničí. V historii orchestru bylo velkým oceněním jeho činnosti natáčení České televize, programu ČT 1, do pravidelného hudebního pořadu „ …a tuhle znáte ?“, které se uskutečnilo v roce 2007. Na svém kontě má orchestr i několik reprezentačních vystoupení na Moravě i v Polsku.

V květnu 2009 se orchestr zúčastnil Mezinárodního setkání dechových orchestrů v Gorzowie Wielkopolskim v severním POLSKU a hned v červnu orchestr hrál v rámci Festivalu malých dechových hudeb ve Starém Hrozenkově. Dechový orchestr ZUŠ Vratimov celý festival zahajoval. Dalším významným vystoupením byl koncert u příležitosti oslav 90. výročí založení Národního divadla moravskoslezského v Ostravě v r. 2009.

Orchestr byl pozván ve dnech 10. – 12. září 2010 na Mezinárodní dny hudby a folkloru v polském Lesznie. Zde získal nejvyšší ocenění ve své historii. Nejenže se umístil v mezinárodní soutěži ve zlatém pásmu, ale získal jako jediná hudba hlavní cenu GRAND PRIX. Kromě této ceny získali další ohodnocení i sólisté orchestru, slečna Margita Jaššová za zpěv a pan David Schreiber za sólo na zobcovou flétnu.

Dalším vyznamenáním bylo pozvání na Mezinárodní festival dechových hudeb 48. Kmochův Kolín ve dnech 10. – 12. června 2011.

V roce 2012 bylo vše zúročeno v měsíci září třídenním koncertním zájezdem do Nízkých Tater, Demanovských jeskyní a završeno promenádním koncertem v mezinárodně známých termálních lázních GINO PARADISE BEŠEŃOVÁ.

Zatím největší úspěch v celé historii Dechového orchestru ZUŠ Vratimov. Citujeme z článku Vratimovských novin č. 6, z 1. června. 2013:

Dechový orchestr přivezl z Belgie stříbro!!!

V dubnovém čísle jsme vás informovali o účasti Dechového orchestru naší ZUŠ na prestižní evropské soutěži v belgickém Neerpeltu pod názvem „61. EUROPEAN MUSIC FESTIVAL FOR YOUNG PEOPLE”. Ta se odehrála během prvního květnového víkendu a mimo jiné se jí zúčastnily orchestry z Barcelony, Budapešti, Dublinu, Hamburku, Hong Kongu, Pekingu, Mnichova, Petrohradu, Varšavy a samozřejmě mnoho dalších. Náš orchestr se silné konkurence nezalekl a ve velmi kvalitně obsazené nejvyšší kategorii „A“ získal mezi více než třiceti orchestry druhé místo! Navíc byl odbornou porotou oceněn jako orchestr, z jehož členů byla cítit největší radost ze hry a největší energie. Cenu přebíral ve sportovní hale, která byla doslova „našlapána“ třemi a půl tisíci diváků, jeden z nejmladších členů orchestru – jedenáctiletý bubeník Benedikt Holčák. V bouřlivé atmosféře slavnostního vyhlášení si pak mnozí mladší členové našeho orchestru vůbec poprvé mohli užívat svých „patnáct minut slávy“. Obrovským úspěchem a ovacemi vestoje byl oceněn také koncert, který orchestr odehrál v sobotním večeru v kulturním centru De Kentings ve městě Neerpelt. Všem členům orchestru a samozřejmě také pedagogům, kteří se na jejich kvalitním výkonu podíleli odborným vedením, patří veliký dík! Tento mimořádný úspěch je dokladem toho, že se na ZUŠ ve Vratimově daří vést děti a mládež kvalitně a správným směrem a je samozřejmě velikým příslibem i do budoucna!

Bližší informace na oficiálních stránkách festivalu: www.emj.be, fotogalerie dechového orchestru Vratimov.

David Schreiber – zástupce ředitele

Loni došlo k podstatné personální obměně orchestru ve prospěch nových mladých členů z řad nových žáků. Věnovali jsme se především souhře a nácviku standardního repertoáru s novými mladými členy. Toto úsilí vyvrcholilo při přípravě nové sezóny.

Přípravu jsme pojali velkoryse. Soustředění se tentokrát konalo v Chorvatsku na Makarské riviéře v městě Živogośče. Místo tradičního prázdninovém soustředění v Beskydech jsme se připravovali v kempu u Jadranu. I v letošním roce bylo soustředění v Chorvatsku, tentokrát v městečku Pakoštane.

6. – 13. září 2015 Soustředění Dechového orchestru – CHORVATSKO – Pakoštane

V rámci festivalu Jadranské kulturní léto jsme uskutečnili 2 koncerty v Pakoštane před mezinárodním publikem. Oba koncerty se setkaly s velkým ohlasem pořadatelů a pro příští rok jsme dostali opět pozvání.

Orchestr je otevřené těleso všem zájemcům z řad nadšených hudebníků a není podmíněno studiem v ZUŠ Vratimov. Vytvoření dechového orchestru je společným projektem obou součástí školy, jak Vratimova, tak Paskova. Díky velkému pochopení a obětavosti rodičů, kteří děti z okolních spádových obcí vozí na zkoušky, se nám daří tato organizačně náročná aktivita realizovat. Orchestr nechybí při žádné společenské akci ve městě i okolí.

Je tu příležitost pro ty, kteří by se chtěli stát členy Dechového orchestru ZUŠ Vratimov a zúčastnit se zkoušení nového repertoáru.

Minulé akce


Další akce