ZUŠ Vratimov

Nouzový stav v ČR uzavřel základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy.

Vyhlášené mimořádné opatření říká že:
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • dle tohoto zákona bude uzavřena naše Základní umělecká škola, odpadají i zkoušky souborů což platí do odvolání. Změny budou co nejrychleji aktualizovány na tomto webu.

Minulé akce


Další akce