ZUŠ Vratimov

Zápis do základní umělecké školy

Základní umělecká škola Vratimov vyhlašuje zápis pro zájemce o studium – především pro děti od 6 let, tedy budoucí prvňáky, ale i ostatní školáky. V hudebním oboru mohou studovat již tradičně hru na klavír, housle a další smyčcové nástroje (violoncello, kontrabas), zobcovou flétnu a všechny dřevěné i žesťové dechové nástroje, bicí nástroje a cimbál. Populární je také výuka zpěvu. Vyučujeme také hru na kytaru ve studijním zaměření Hra na moderní kytaru. Náplní tohoto předmětu je především výuka rockové, folkové a jazzové kytary.

Výuka na ZUŠ Vratimov je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a výstav. Cílem naší práce je zapojit většinu dětí do společného hraní a účinkování. Ve škole působí řada hudebních souborů s bohatým repertoárem, pravidelně se zúčastňují soutěží, koncertů, prázdninových soustředění a zájezdů v tuzemsku i zahraničí.

  • Smyčcový orchestr – především pro studenty hry na smyčcové nástroje.
  • Dechový orchestr – pro studenty hry na dechové a bicí nástroje.
  • Big band – soubor pro starší a hudebně vyspělejší žáky především dechového oddělení.
  • Rytmická skupina bicích nástrojů Blemcadla – vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů včetně melodických.
  • Vokální soubor Ozvěny – pro všechny zpěváky klasické i populární hudby.
  • Cimbálová muzika Vrzuška – jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na cimbál a kontrabas, hráči na tyto nástroje najdou uplatnění nejen v cimbálové muzice.

Housle i ostatní smyčcové a některé dechové nástroje můžeme v omezené míře zapůjčit žákům domů!

Uzávěrka přihlášek je v pátek 10. června. Vzhledem k omezené kapacitě školy je podmínkou pro přijetí včasné podání přihlášky, kdykoliv v odpoledních hodinách na ředitelství školy – osobně, nebo jako přílohu emailem. Včasným podáním přihlášky zvyšujete šanci na její přijetí. Přihlášky budou zařazeny do pořadníku dle termínu podání a preferovaného studijního zaměření. Pro velký zájem dětí o studium na naší škole jsme nuceni použít toto opatření.

Přihlášky je možno podávat také v elektronické podobě emailem. Přihlášku si můžete stáhnout na adrese: http://www.zusvratimov.cz/dokumenty-ke-stazeni/.

Vyučování v novém školním roce zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků proběhne 1. září v 16 hodin ve Vratimově a v 17 hodin na pobočce ZUŠ v Paskově. Více informací osobně v ZUŠ ve Vratimově nebo na pobočce v Paskově. Kontaktní údaje najdete na internetových stránkách školy http://www.zusvratimov.cz/kontakty/.

Vážení rodiče, pro školní rok 2022/23 se nám podařilo rozšířit kapacity výtvarného oboru nejen ve Vratimově, ale také na pobočce Jaroslava Vostradovského v Paskově. Počet míst v tomto oboru bude omezen, rozhodující bude datum doručení přihlášky.

Těšíme se na vás v novém školním roce!

David Schreiber

ředitel ZUŠ Vratimov

Minulé akce


Koncert pro Ukrajinu

28.4.2022 17:00 - 19:00
Další akce