ZUŠ Vratimov

ZÁPIS DO ZUŠ VRATIMOV!!!

Základní umělecká škola vyhlašuje zápis pro zájemce o studium – především pro děti od 6 let – budoucí prvňáky, starší děti i předškoláky.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 13. června 2016! Vzhledem k omezené kapacitě školy je podmínkou pro přijetí včasné podání přihlášky, kdykoliv v odpoledních hodinách na ředitelství školy – nejlépe osobně. Přihlášky budou zařazeny do pořadníku dle termínu podání a preferovaného studijního zaměření. Pro velký zájem dětí o studium na naší škole jsme nuceni použít toto opatření.

V hudebním oboru mohou žáci studovat již tradičně hru na klavír, housle a další smyčcové nástroje (violoncello, kontrabas), zobcovou flétnu a všechny dřevěné i žesťové dechové nástroje, bicí nástroje, perkuse a v poslední době velmi žádaný lidový nástroj – cimbál. Populární je i výuka zpěvu.

Výuka je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a výstav. Cílem naší práce je zapojit co nejdříve většinu dětí do společného hraní a účinkování na veřejnosti.

Ve škole působí 7 hudebních souborů s bohatým repertoárem. Pravidelně se zúčastňují soutěží, koncertů, prázdninových soustředění a zájezdů v tuzemsku i zahraničí.

SMYČCOVÝ ORCHESTR

Uplatnění najdou žáci, kteří budou studovat hru na housle, violoncello, kontrabas.

VRZUŠKA ( VR atimovská ZUŠKA ) Cimbálová muzika

Jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na cimbál a kontrabas. Hráči na tyto nástroje najdou však uplatnění nejen v cimbálové muzice.

MALINA

Přípravka malých muzikantů pro velkou cimbálovou muziku VRZUŠKU.

DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VRATIMOV

Pro zájemce o studium hry na dechové a bicí nástroje.

BIG BAND

Zde najdou uplatnění starší a hudebně vyspělejší žáci z řad hráčů dechového orchestru.

RYTMICKÁ SKUPINA BICÍCH NÁSTROJŮ

Vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů včetně melodických.

VOKÁLNÍ SOUBOR OZVĚNY

Pro všechny zpěváky klasické a populární hudby.

HOUSLOVÁ ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Výuka probíhá hravou formou bez not a v případě zájmu skupinky minimálně 3 žáků.

Housle, smyčcové a dechové nástroje můžeme v omezeném množství zapůjčit žákům domů!

Výtvarný obor se věnuje malbě, především nauce technik, modelování z různých materiálů, dekorativní činnosti, vytváření koláží, využití přírodních materiálů, batikování, grafice a zvlášť oblíbené činnosti – keramice.

Vážení rodiče,

s politováním Vám sdělujeme, že pro školní rok 2016/2017 zřejmě nebudeme moci přijmout všechny nově přihlášené žáky do výtvarného a možná i do hudebního oboru z důvodů naplnění kapacity školy, která je limitována 390 žáky. Nabízíme Vám možnost přihlásit své děti do výtvarných kroužků, které provozuje Dům dětí a mládeže ve Vratimově a na pobočce v Horních Datyních. Náplň kroužků z velké části obsahuje prvky výtvarného oboru ZUŠ. Omlouváme se za toto nutné opatření a velice Vám děkujeme za pochopení.

Vyučování v novém školním roce zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016 od 13 hodin a v 16 hodin se uskuteční schůzka s rodiči nově přijatých žáků.

I VY VSTUPTE DO ŘAD UMĚLCŮ – MUZIKANTŮ A VÝTVARNÍKŮ !

Více informací osobně v ZUŠ, tel. 596 730 883, www.zusvratimov.cz

Petr Hemerle – ředitel ZUŠ

Minulé akce


Další akce