ZUŠ Vratimov

Krásné vánoce a šťastný Nový rok

Vážení studenti, rodiče a přátelé ZUŠ Vratimov,
blížíme se ke konci roku, ve kterém nás potkaly události, které jsme znali spíše z katastrofických filmů
než z reálného života. Celosvětová pandemie viru COVID-19 zasáhla naprosto razantně téměř
všechny oblasti lidského konání. Také propracovaný systém uměleckého vzdělávání, kterým se Česká
republika může chlubit, dostal opravdu drsnou ránu. Systém založený na výkladovém principu a
osobní interakci s pedagogem musel být částečně nahrazen distančním způsobem výuky, který
samozřejmě zdaleka nemůže nahradit vzdělávání prezenční formou, navíc se mnohdy může jevit jako
zásadně demotivující.
Jsme opravdu velice šťastni, že se ve Vratimově i v Paskově neprojevily negativní nálady a pocity
marnosti… Vážíme si toho, že jste i nadále svým dětem dávali najevo svou podporu pro umělecké
vzdělávání. Především ve větších městech, kde je občanské soužití vesměs anonymní, se kolegové na
„zuškách“ potýkají s odlivem žáků. Je to mimo jiné dáno tím, že anonymita velkých měst zkrátka příliš
nemotivuje lidi semknout se a nepříznivou dobu překonat s vírou, že lidské konání dává smysl. Věřím,
že u nás tu sílu semknout se udržíme a překonáme těžké časy bez ztráty vnitřních hodnot a sil.
Věřím a těším se, že se všichni budeme moci co nejdříve zase potkávat v „normálním“ světě…
Z celého srdce přeji za sebe, za své kolegy i za celou ZUŠ Vratimov vám všem krásné, požehnané
Vánoce a vše nejlepší v nastávajícím roce 2021.
Váš David Schreiber

Minulé akce


Koncert pro Ukrajinu

28.4.2022 17:00 - 19:00
Další akce