ZUŠ Vratimov

Školné

Hudební obor

Přípravné studium

1200,- Kč ročně
( 2 x 600 )

Základní studium I. a II. stupeň

2400,- Kč ročně
( 2 x 1200)

Výtvarný obor

Přípravné studium

1400,- Kč
( 2 x 700)

Základní studium I. a II. stupeň

1800,- Kč ročně
( 2 x 900)

V případě výuky dvou nástrojů současně je školné u druhého nástroje sníženo o polovinu.
Školné je splatné ve dvou pololetních splátkách a vychází z ustanovení vyhlášky
č. 71/2005 Sb. V současné době je naše školné nejnižší v rámci České republiky.

Minulé akce


Další akce