ZUŠ Vratimov

Školné

Hudební obor

Přípravné studium

2000,- Kč ročně
( 2 x 1000 )

Základní studium I. a II. stupeň

3000,- Kč ročně
( 2 x 1500)

Výtvarný obor

Přípravné studium

2000,- Kč
( 2 x 1000)

Základní studium I. a II. stupeň

2400,- Kč ročně
( 2 x 1200)

Školné je splatné ve dvou pololetních splátkách a vychází z ustanovení vyhlášky
č. 71/2005 Sb. V současné době je naše školné jedno z nejnižších v rámci České republiky.

Minulé akce


Koncert pro Ukrajinu

28.4.2022 17:00 - 19:00
Další akce