ZUŠ Vratimov

Zápis do Základní umělecké školy

Základní umělecká škola Vratimov vyhlašuje zápis pro zájemce o studium – především pro děti od 6
let, tedy budoucí prvňáky, ale i ostatní školáky.
V hudebním oboru mohou studovat již tradičně hru na klavír, housle a další smyčcové nástroje
(violoncello, kontrabas), zobcovou flétnu a všechny dřevěné i žesťové dechové nástroje, bicí nástroje,
a cimbál. Populární je také výuka zpěvu. Od školního roku 2020/2021 vyučujeme také hru na kytaru
ve studijním zaměření „Hra na moderní kytaru“. Náplní tohoto předmětu je především výuka
rockové a jazzové kytary.
Výuka na ZUŠ Vratimov je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou prezentaci
školy na veřejnosti formou koncertů a výstav. Cílem naší práce je zapojit většinu dětí do společného
hraní a účinkování. Ve škole působí řada hudebních souborů s bohatým repertoárem, pravidelně se
zúčastňují soutěží, koncertů, prázdninových soustředění a zájezdů v tuzemsku i zahraničí.

  • SMYČCOVÝ ORCHESTR – především pro studenty hry na smyčcové nástroje
  • Cimbálová muzika VRZUŠKA – jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na cimbál a
    kontrabas, hráči na tyto nástroje najdou uplatnění nejen v cimbálové muzice
  • DECHOVÝ ORCHESTR – pro studenty hry na dechové a bicí nástroje
  • BIG BAND – soubor pro starší a hudebně vyspělejší žáky především dechového oddělení
  • Rytmická skupina bicích nástrojů „BLEMCADLA“ – vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů
    včetně melodických
  • Vokální soubor OZVĚNY – pro všechny zpěváky klasické i populární hudby.

Housle i ostatní smyčcové a některé dechové nástroje můžeme v omezené míře zapůjčit žákům
domů!
Uzávěrka přihlášek je v pátek 10. června 2021. Vzhledem k omezené kapacitě školy je podmínkou pro
přijetí včasné podání přihlášky, kdykoliv v odpoledních hodinách na ředitelství školy – osobně, nebo
jako přílohu emailem. Včasným podáním přihlášky zvyšujete šanci na její přijetí. Přihlášky budou
zařazeny do pořadníku dle termínu podání a preferovaného studijního zaměření. Pro velký zájem dětí
o studium na naší škole jsme nuceni použít toto opatření.
Z důvodu současné situace je možno podávat přihlášky v elektronické podobě emailem. Přihlášku si
můžete stáhnout zde: http://www.zusvratimov.cz/dokumenty-ke-stazeni/.
Vyučování v novém školním roce zahájíme ve středu 1. září 2021. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků
proběhne 1. září v 16 hod ve Vratimově a v 17hod v Paskově. Více informací osobně v ZUŠ ve
Vratimově a na pobočce v Paskově. Kontaktní údaje najdete na stránkách naší školy:
http://www.zusvratimov.cz/kontakty/.
Vážení rodiče, pro školní rok 2021/22 se nám podařilo získat kapacity pro otevření výtvarného
oboru nejen ve Vratimově, ale také na pobočce Jaroslava Vostradovského v Paskově! Počet míst
v tomto oboru bude omezen, rozhodující bude datum doručení přihlášky.
Těšíme se na vás v novém školním roce! Za ZUŠ Vratimov – David Schreiber, ředitel školy.

Minulé akce


Další akce